میزان 13, 1401 10:26 Asia/kabul

1-یک پزشک افغان می گوید که قرار است 70 کودک لب چاک و کام چاک را در یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل درمان کند غفار غیوری می افزاید پس از کابل ،کودکان لب چاک و کام چاک را در هلمند نیز درمان خواهد کرد. 2- شماری از دختران دانش آموز در بدخشان از حکومت سرپرست می خواهند تا مکتب های دوره متوسطه و لیسه را در کشور بازگشایی کند دانش آموزان می گویند که برای دچار نشدن به افسردگی،برای آموزش به کورس های شخصی رو آورده اند 1401/7/12

اما شماری دیگر از دختران دانش آموز بالاتراز صنف ششم می گویند که به مشکلات روانی و افسردگی دچار شده اند

تگ