میزان 10, 1401 12:19 Asia/kabul
  • تداوم حملات انتحاری درکابل وناتوانی طالبان در تامین امنیت.