سنبله 31, 1401 11:18 Asia/kabul

چطور میتوان دولتها را وادار کرد به مسایل افغانستان با دید جدی تری بنگرند و در این زمینه انها را وادار به واکنش نشان دادن کرد

تگ