سنبله 31, 1401 11:09 Asia/kabul

کشورهای قدرتمند جهان نیازی به مداخله مثبت سازمانهای جهانی مثل سازمان ملل ندارند اما افغانستان نیازمند ایفای نقش این سازمان به شکل مثبت در مسایل کشور است. اما این مداخله مثبت به چه شکلی میتواند باشد؟ در برنامه چراغ سرخ 30 سنبله در گفتگو با داکتر ذاکر حسین ارشاد به این مهم پرداخته شده است

تگ