سنبله 30, 1401 19:36 Asia/kabul

داکتر امین امینی در این برنامه در مورد انواع گرفتاری به این بیماری و انواع سرطان ها را شرح داد و همچنان از علایم بیماری نیز معلوماتی داد که کلی بود اما شیوه زندگی و تغذیه و خصوصا سیگرت را موثر ترین مسائل مربوط به ابتلا به سرطان عنوان کرد

تگ