جدی 07, 1400 13:12 Asia/kabul

چراغ سرخ با موضوع وعده ی کمک هشت میلیارد دالری سازمان ملل به افغانستان با حضور داکتر رحمت الله حاجی مینه و سیدمسعود

تگ