سرطان 15, 1401 11:49 Asia/kabul

چراغ سرخ دوشنبه 13 سرطان از تلویزیون سحر افغانستان با محوریت گفتگو در مورد شرایط حج و زیارت و با حضور داکتر محسن رضایی آگاه مسائل سیاسی

تگ