سرطان 21, 1403 13:06 Asia/kabul

در این قسمت از شهرارا به خبرهای زیر پرداخته شد برگزاری نمایشگاه ربات های انسان نما در چین برگزار شد حمایت حامد کرزی از اموزش دختران افغانستان به رسمیت نشناختن زنان ورزشکاری که در المیپک شرکت کردند توسط طالبان به رسمیت شناخته نشده نخستین مرکز جراحی قلب باز در هرات افتتاح شده است

تگ