سرطان 02, 1401 09:09 Asia/kabul

چراغ سرخ یکم سرطان از تلویزیون سحر افغانستان (تماس تصویری با ذبیح الله مجاهد و گفتگو در مورد حادثه تلخ زلزله در جنوب شرق افغانستان)

تگ