جوزا 09, 1403 15:01 Asia/kabul

این روزها هوش مصنوعی قابلیت هایی پیدا کرده که می توان گفت خیلی از مشاغل یا حتی و خلاقیت را از انسان ها بدزدد

تگ