جوزا 07, 1403 15:43 Asia/kabul

خانواده های قربانیان تیراندازی مرگبار دبستان راب دریووالدی تگزاس، از شرکت های متا (مالک فیسبوک،واتساپ و اینستاگرام) و اکتی ویژن(ناشر بازیCall of Duty)شکایت کرده اند. اتهام اصلی این است که متا و اکتی ویژن با تبلیغات خود، نوجوانان را به استفاده از سالح گرم ترغیب میکنند.

تگ