جوزا 07, 1403 15:35 Asia/kabul

در حقیقت بیشتر اخبار فضای مجازی طی چند روز اخیر به سانحه چزخبال و شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش اختصاص دارد

تگ