ثور 26, 1403 13:22 Asia/kabul

ایجاد یک کارخانه صنعتی در افغانستان توسط یک باشنده در ولایت افغانستان که به تازگی از پاکستان برگشته اند

تگ