دلو 28, 1402 13:40 Asia/kabul

دراین بخش از برنامه اکسیجن به رویدادهای فوتبالی این هفته به طور مفصل پرداخته شده است