دلو 24, 1402 11:37 Asia/kabul

اقای تقی عسگری مردی صد ساله است که قهرمانی پدرشیرجه ی ایران را بدست اورده است