قوس 15, 1402 17:28 Asia/kabul

ویدئویی جالب از رفتار محبت آمیز یک پلنگ با بچه آهو .