قوس 15, 1402 17:19 Asia/kabul

در فنلاند برای جلوگیری از تصادف گوزن ها با موترها در شب،به شاخ های آن ها اسپری شب نما میزنند .