عقرب 29, 1402 14:27 Asia/kabul

گفت و گو با ابراهیم علی برزی (مدیر تلویزیون سحر) به بهانه بیست و هفت سالگی تلویزیون جهانی سحر .