میزان 01, 1402 13:30 Asia/kabul

گفت و گو با بانو زواره ای پیرامون اثرات مخرب استفاده بیش از اندازه موبایل بر سلامت عمومی .