سنبله 31, 1402 12:14 Asia/kabul

این برنامه در قالب یک پروگرام آموزشی برای صنف های هفتم،هشتم و نهم همراه با تدریس اساتید مسلکی می باشد.