سنبله 28, 1402 16:02 Asia/kabul

برنامه مکتب خانه یک برنامه آموزشی برای محصلین صنف هفتم،هشتم و نهم می باشد که دروس مختلف آنها تدریس می شود .