جوزا 11, 1402 13:05 Asia/kabul

آموزش مقدماتی ومعرفی ابزارهای مورد نیاز برای شروع گلیم بافی توسط محترم محمد امیری