جوزا 11, 1402 12:46 Asia/kabul

شریک سازید صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان و سازمان جهانی صحت مرحله دوم کمپاین تسریع واکسین کووید۱۹ را در افغانستان به روز چهارشنبه ۳۱ می (۱۰ جوزا) آغاز کرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان گفته است که این دور واکسیناسیون با حمایت نهاد بین‌المللی اتحاد واکسین موسوم به (GAVI) در ۱۷ ولایت افغانستان راه‌اندازی شده است. به گفتۀ یونیسف مرحله دوم کمپاین تسریع واکسین کووید۱۹ تا تاریخ هشتم ماه جون سال روان میلادی ادامه خواهد داشت .