جوزا 10, 1402 14:41 Asia/kabul

خودشناسی در نوجوان و کودک تاثیرات بسیار شگفت انگیزی در آینده آن ها خواهد داشت و در زندگی کودکان و نوجوانان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.