جوزا 04, 1402 15:00 Asia/kabul

هر یک از ما در مسیر موفقیت شغلی امان، سفر منحصر به فرد خودمان را داریم. بارها در زندگی امان از نظر مالی شکست خوردیم، پول هایی را از دست دادیم، از جایی اخراج شدیم، در محل کارمان موفق نبودیم و… حداقل شاید یکی از آنها برای ما اتفاق افتاده باشد.

تگ