ثور 31, 1402 14:59 Asia/kabul

داتلود آهنگ ومتن ترانه شهر خالی ...

شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی!♫!
جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی!♫!
کوچ کرده دسته دسته، آشنایان، عندلیبان!♫!
باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی

 

دانلود آهنگ باران از #امیرجان_صبوری

دانلود آهنگ دل تنگم از #امیرجان_صبوری

دانلود آهنگ اول عشق از #امیرجان_صبوری


وای از دنیا که یار از یار می‌ترسد!♫!
غنچه‌های تشنه از گلزار می‌ترسد!♫!
عاشق از آوازه‌ دیدار می‌ترسد!♫!
پنجه‌ی خنیاگران از تار می‌ترسد!♫!
شهسوار از جاده‌ هموار می‌ترسد!♫!
این طبیب از دیدن بیمار می‌ترسد!♫!
سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت!♫!
سال‌های انتظار بر من و تو بد گذشت
آشنا ناآشنا شد، تا بلی گفتم بلا شد!♫!
گریه کردم، ناله کردم، حلقه بر هر در زدم!♫!
سنگ سنگ کلبه‌ ویرانه را بر سر زدم!♫!

آب از آبی نجنبید، خفته در خوابی نجنبید
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی!♫!
جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی
وای از دنیا که یار از یار می‌ترسد!♫!
غنچه‌های تشنه از گلزار می‌ترسد
عاشق از آوازه‌ دیدار می‌ترسد!♫!
پنجه‌ خنیاگران از تار می‌ترسد
شهسوار از جاده هموار می‌ترسد!♫!
این طبیب از دیدن بیمار می‌ترسد!♫!
چشمه‌ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت
آسمان افسانۀ‌ ما را به دست کم گرفت!♫!
جام‌ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد
بر من و بر ناله‌هایم هیچ‌کس گوشی ندارد!♫!
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی
جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی!♫!
کوچ کرده دسته دسته، آشنایان، عندلیبان!♫!
باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی!♫!
باز آ تا کاروان رفته باز آید!♫!
باز آ تا دلبران ناز ناز آید!♫!
باز آ تا مطرب و آهنگ و ساز آید!♫!
با گل‌افشانان نگار دل‌نواز آید!♫!
باز آ تا بر در حافظ سر اندازیم!♫!
گل بیفشانیم و می در ساغر اندازیم!♫!

 

 

دانلود آهنگ زندگی همین است از #امیرجان_صبوری

دانلود آهنگ جدایی از #امیرجان_صبوری

تگ