ثور 31, 1402 14:35 Asia/kabul

دانلود آهنگ و متن ترانه جوانی ازامیرجان صبوری

 

 

 

 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

تا جوانی میرسه غم بر سر غم میرسد ♫♪

رنج و درد عاشقی همیشه با هم میرسد

تا جوانی میرسه غم بر سر غم میرسد ♫♪

رنج و درد عاشقی همیشه با هم میرسد

به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد ♫♪

 

به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد

مگر از سنگ صبور مسافر دیار دور ♫♪

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد ♫♪

قصه ها گل می کنند گل شاخه ها می شکند

 

دلو دل خانه ی ما جدا جدا میشکند ♫♪

حال مرغ بخت ما روی هوا می شکند

قصه ها گل می کنند گل شاخه ها می شکند ♫♪

دلو دل خانه ی ما جدا جدا میشکند

حال مرغ بخت ما روی هوا می شکند ♫♪

تا جوانی میرسه غم بر سر غم میرسد

رنج و درد عاشقی همیشه با هم میرسد ♫♪

به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد

مگر از سنگ صبور مسافر دیار دور ♫♪

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

 کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد ♫♪

تا شب از خستگی قافله آگاه میشود

دل هوای غزل ما مصرف راه میشود ♫♪

هیرمند خاطره ها به زیر خاک ها میشود

صبر ما سر میرود بانگ اسیری میرسد ♫♪

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

 

فصل پیری میرسد بهانه گیری میرسد

نا صبوری پا به پای ناگذیری میرسد ♫♪

تا جوانی میرسه غم بر سر غم میرسد

رنج و درد عاشقی همیشه با هم میرسد ♫♪

به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد

مگر از سنگ صبور مسافر دیار دور ♫♪

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد ♫♪

 

تگ