حوت 28, 1401 12:32 Asia/kabul

در عید نوروز و روزهای رخصتی بازی های زیادی در بین مردم افغانستان رواج دارد از تخم جنگی گرفته تا مسابقات پهلوانی و از چهارمغز بازی گرفته تا گودی پرانی .

تگ