حوت 28, 1401 12:06 Asia/kabul

در27حوت روز خبرنگار از 3 خبرنگار برتر تقدیر شد .مرکز خبرنگاران افغانستان از محمد یوسف حنیف،محمدعارف یعقوبی، و مرجان وفا تقدیر به عمل آورد .

تگ