حوت 28, 1401 11:48 Asia/kabul

تاریخچه تهیه هفت میوه به گذشته‌های دور باز می‌گردد. بخاطر مقدس بودن عدد هفت، میوه و خشکباری که در هفت میوه استفاده می‌شود، از هفت نوع است.

تگ