حوت 24, 1401 12:58 Asia/kabul

معرفی مرقد سیدحسن در ارغنداب قندهار قرار دارد که به زیارت «بابا صاحب» یا «بابا ولی» مشهور است.