دلو 05, 1401 14:50 Asia/kabul

معروف جان تاجیک و شاهرخ هراتی به همراه وکیل احمد حنیفی(تبله نواز) وعلی احمد حنیفی (رباب نواز) میهمان صبح خوش بودند و با خواندن آهنگ های خاطره انگیز فضای برنامه را گرم کردند. 1401/11/04

تگ