دلو 05, 1401 13:23 Asia/kabul

سام برکس داور انگلیسی در حالی که قضاوت یکی از بازی‌های دسته سوم لیگ انگلستان را عهده دار بود، با شوت سهمگین دفاع راهی شفاخانه شد. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تصاویر از برخورد توپ به سر این داور را منتشر کردند. بر اثر این برخورد داکتران برای اقدامات اولیه روی داور وارد زمین شده و بازی دچار وقفه شد تا آنکه ۶ دقیقه بعد، داور به شفاخانه و بازی از سر گرفته شد. 1401/11/04

تگ