دلو 05, 1401 12:23 Asia/kabul

در پی آتش زدن قرآن شریف توسط یک فرد سویدنی و واکنش منفی کشورهای اسلامی تعدادی از وب سایت‌های دولتی دانشگاهی و بانکی سوئد هک شده و سایت‌ها عکس کعبه و اذان را منتشر کردند.1401/11/04

تگ