دلو 05, 1401 12:18 Asia/kabul

معاون سواد آموزی وزارت معارف ولایت تهران گفت اتباع لازم التعلیم ولایت تهران از تمام خدماتی که متعلمین ایرانی در سواد آموزی از آن بهره مند می شوند می توانند استفاده کنند.امیری گفت این افراد قبل از پذیرش در سواداموزی ارزش یابی تحصیلی خواهند شد تا سطح تعلیمی آنها مشخص شود.

تگ