دلو 04, 1401 15:29 Asia/Kabul

رییس جمهور ایران در دیدار با رییس دومای روسیه تاکید کرده که ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می کند. 1401/11/4

تگ