جوزا 24, 1403 16:23 Asia/Kabul

رئیس بانک مرکزی می‌گوید ارزش افغانی در برابر دالر در مقایسه با ارز کشورهای منطقه ثابت مانده است.

تگ