جوزا 22, 1403 12:08 Asia/Kabul

در گزارش این نهاد آمده ظلمی که زنان افغانستان از اسد یکهزار و چهارصد تجربه کرده اند از نظر مقیاس و تاثیر نسلی بی سابقه است. به گفته این گزارش نسل های زیادی برای تامین حقوق زنان در افغانستان با حکومت ها و رژیم های بر سر قدرت مبارزه کرده اند.

تگ