میزان 01, 1402 19:12 Asia/Kabul

د کندهاري انځرو لویه برخه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې کرل کيږي، چې د بڼوالو په وینا يي دغه سیمه کې اوبه تر درې سوه متره پوري کښته شوي او که اوبه ورته ونه رسیږي نو زرګونه جریبه باغونه به يي له تندي وچ شي.