ثور 22, 1403 19:25 Asia/Kabul

روز گذشته اعضای سازمان ملل متحد طی یک نشست اظطراری درباره درخواست فلسطین برای تبدیل به یکصدو نودوچهارمین عضو سازمان ملل رای مثبت داد. اقدامی که واکنش هایی را نیز به همراه داشته است.

تگ