عقرب 30, 1402 19:22 Asia/Kabul

تعدادی از نوزادان نارس در غزه برای نجات و درمان شان به مصر منتقل شدند. این درحالیست که به اثر حملات رژیم صهیونیستی بر شفاخانه های غزه بسیاری ها جان باخته و بیمارستان ها از دور خدمات خارج شده اند.