عقرب 22, 1402 14:13 Asia/Kabul

جنگ غزه وارد سی و هشتمین روز خود شده و بمباران مناطق اطراف شفاخانه الشفا در شهر غزه نیز همچنان ادامه دارد. گفتنی است که فعالیت این شفاخانه به طور رسمی به دلیل نبود برق از کار افتاده است

تگ