قوس 10, 1402 12:35 Asia/Kabul

به دنبال کاهش میزان اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان یک مقام حکومتی ایالت بلوچستان گفته است که آنها تعداد اخراج پناهجویان را برای هر روز مشخص خواهند کرد.

تگ