سنبله 31, 1401 15:22 Asia/Kabul
  • هشدار نهادهای سازمان ملل نسبت به بحران گرسنگی شدید در افغانستان

نهادهای سازمان ملل در گزارشی با اشاره به ناامنی غذایی در جهان اعلام کردند که حدود 6 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در گزارشی تاکید کردند که پس از ماه نوامبر و سردی هوا در افغانستان، حدود 6 میلیون نفر به کمک‌های بسیار فوری نیاز پیدا می‌کنند.

گزارش نهادهای سازمان ملل خاطرنشان کردند که زمستان سال گذشته در مناطق مرتفع افغانستان 20 هزار نفر با گرسنگی شدید روبرو شدند.

در این گزاش تاکید شده است که افغانستان و 19 کشور دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند تا از فاجعه گرسنگی نجات یابند.

پیش از این نیز، برنامه جهانی غذا گفته بود دستکم 20 میلیون نفر در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو هستند و باید کمک‌های جامعه بین‌المللی هرچه زودتر ارسال شود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که حدود 10 میلیون دالر از دارایی های افغانستان توسط آمریکا و کشورهای غربی مسدود شده اند.

بیشتر بخوانید:

سازمان ملل: برای توزیع کمک‌ به مردم افغانستان، سهولت‌های طالبان افزایش یابد

سازمان ملل بار دیگر نسبت به وضعیت مردم افغانستان هشدار داد

تگ