دلو 08, 1402 10:47 Asia/Kabul

برخی جوامع در آموزش‌هایی که برای قشر جوان خود می‌گذارند آن‌ها را از ازدواج فامیلی منع می کنند، اما دلایل این منع چیست؟