میزان 25, 1402 14:39 Asia/Kabul

موزه ملی ایران قدیمی‌ترین، مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و از غنی‌ترین موزه های ایران است. این موزه به دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی تقسیم می‌شود. با تهرانگرد همراه شوید تا با موزه ایران باستان آشنا شوید