جوزا 13, 1402 13:10 Asia/Kabul

در پنج ترانه با هم موسیقی و ترانه میشنویم. موسیقی های با حال و هوای متفاوت. در این پادکست مبشنویم از: خلیل یوسفی، ایوان بند، استاد ناشناس، ربیع بهزاد

تگ