جوزا 01, 1402 07:54 Asia/Kabul

مثنوی از شش کتاب که به آنها دفتر گفته میشود تشکیل شده و مولانا تمام آنها را به کل شعر سروده است. وی نظرات و نصایح خود را لابلای این داستانها بیان میکند

تگ