ثور 31, 1402 09:08 Asia/Kabul

پادکست چکامه درباره شعر و ادبیات است در این پادکست یک شعر از شاعران فارسی زبان را با هم میشنویم و مختصری درباره شاعر گپ میزنیم

تگ