حوت 28, 1401 15:55 Asia/Kabul

پادکست چکامه درباره شعر و ادبیات است در این پادکست یک شعر از شاعران فارسی زبان را با هم میشنویم و مختصری درباره شاعر گپ میزنیم. این قسمت: شعر صدا از سید رضا محمدی

تگ